Services

Outsourcing

Hårdvara

CEDG har ett brett kompetensområde inom elektronikhårdvara, detta tack vare stora och väletablerade partners i Indien. Några exempel på vad våra partners i Indien arbetar med är fordonssystem, PCI-expresskort, VLSI-design, DSP-design och IP-telefoni. Vi kan även utveckla avancerad mjukvara för att användas i och tillsammans med hårdvara.

Mjukvara

CEDG Sweden kan tillhandahålla utveckling främst inom mjukvara för hårdvara. Exempel är firmware, drivrutiner och testsystem för till exempel fabrikstestning.